Construcció
Restauració
Pintat del casc (fusta o fibra)
Calafatat de casc o coberta
Restauració dels elements de fusta
Reparacions de timó
Canvi de motor
Mercat d'ocasió
Hivernatge d’embarcacions

Distribuïdor oficial:
MOTORS MARINS SOLÉ DIESEL